Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonania kształtownika do budowy konstrukcji stalowych

10 cze 2015 | Aktualności

inowacyjnagospodarkaue

GILLMET Sp. z o. o. pragnie poinformować, że zrealizowała projekt pt.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonania kształtownika do budowy konstrukcji stalowych”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl):

Oś priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3: Kredyt technologiczny

Numer umowy: POIG.04.03.00-00-257/11-00

Instytucje zaangażowane:

  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
  • Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)
  • Instytucja Wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl)
________________________________________________________________________________________
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”