WKS wykonuje konstrukcje w zgodności z normą EN1090

23 kw. 2019 | Aktualności

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych wykonuje konstrukcje spełniające wymagania normy EN1090 w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych konstrukcji spawanych dzięki czemu możlowe jest znakowanie konstrukcji budowlanej znakiem CE.

Zabezpieczenie antykorozyjne wg EN1090

Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych konstrukcji budowlanych to niezmiernie ważny element ich trwałości i niezawodnej eksploatacji.
Trwałość – należy w tym wypadku rozumieć, jako przydatności konstrukcji dla określonego lub długiego czasu
użytkowania, bez utraty właściwości użytkowych lub jej
osłabienia przy założonych w projekcie warunkach eksploatacji. Trwałość elementu zależy od jego zastosowania, warunków ekspozycji i wszystkich, zastosowanych środków
ochrony przed korozją.

[1] PN-EN 1090-1:2010 + PN-EN 1090-1:2010/AC Wykonanie konstrukcji
stalowych i aluminiowych Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.
[2] PN-EN 1090-2:2009 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.
[3] PN-EN 1090-3:2008 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
część 3: Wymaga