Polityka jakości

Polityka jakości

Gillmet Sp. z o.o. to firma zajmująca się cynkowaniem ogniowym, malowaniem
hydrodynamicznym, wytwarzaniem konstrukcji i wyrobów stalowych, obróbką plastyczną blach oraz
prefabrykacją obiektów hippicznych i urządzeń związanych z branżą hippiczną.
Naszym nadrzędnym celem jest nieustannie powiększające się grono stałych klientów oraz
zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług i wyrobów. Zadowolenie klientów, satysfakcja
pracowników i dostawców oraz ich pozytywna ocena są podstawą naszego ciągłego rozwoju
i wyznaczają nam kierunek dalszych działań.


Ustalona Polityka Jakości niesie za sobą potrzebę osiągnięcia wytyczonych nadrzędnych celów
jakościowych takich jak:

Stawiane sobie cele jakościowe skutecznie realizujemy poprzez:

Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się zapewnić odpowiednie środki i zasoby potrzebne do
utrzymania i doskonalenia wdrożonego systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001:2015. Personel
firmy został zapoznany z treścią niniejszej Polityki i rozumie jej ważności w osiąganiu wspólnych celów
i korzyści. Założenia niniejszego dokumentu stanowią zobowiązanie wobec wszystkich klientów firmy.