Projekty UE

POIR.03.02.02-00-2243/20

Nowe rozwiązania technologiczne dla procesu cynkowania zanurzeniowego w osłonie gazu obojętnego z wykorzystaniem innowacyjnego topnika”

Projekt obejmuje wdrożenie nowego procesu cynkowania ogniowego (zanurzeniowego), realizowanego w atmosferze gazu obojętnego z udziałem nowego rodzaju topnika o udoskonalonej kompozycji. Technologia umożliwi poprawę parametrów powłoki cynkowej – będzie ona cieńsza, jednorodna, równomiernie rozłożona na powierzchni detalu, będzie zawierać mniej wtrąceń, dzięki czemu będzie bardziej atrakcyjna wizualnie. Oprócz zapewnienia odpowiedniej odporności antykorozyjnej powłoki, zmniejszy się zużycie surowców nieodnawialnych i energii, redukcji ulegnie poziom zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, znaczącemu obniżeniu ulegną także koszty wytwarzania.

Realizacja projektu: 01.01.2021 – 31.12.2021

Koszt całkowity: 5 160 000,00 zł

Udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 322 000,00 zł