Projekt realizowany w oparciu o dofinansowanie z Agencji Rozwoju Pomorza

3 kw. 2014 | Realizowane projekty

RPO-bigPomorskieWUniiue

 

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa: 1. Rozwój i innowacje w MŚP

Działanie: 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Poddziałanie: 1.1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa

Tytuł projektu: Rozszerzenie działalności spółki poprzez wprowadzenie nowego produktu i usługi

Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPPM.01.01.02-00-011/13